Veri odaklı pazarlama ülkemiz için yeni bir yaklaşımdır, Duru Creative sizlere big data üzerinden yüksek etkili ve faydalı pazarlama stratejileri oluşturmanızı sağlayacak tecrübeye sahiptir. McKinsey’in oyunu değiştirecek diye bahsettiği veri odaklı pazarlama, müşterilerinizi daha iyi anlama ve doğru pazarlama yaklaşımları geliştirmek adına kritik öneme sahiptir. En büyük problem büyük veri üzerinden strateji geliştirmenin hayalden gerçeğe dönüşmelidir. Duru Creative olarak denenmiş algoritmalar ve analitikler sayesinde büyük veriyi işletmeniz yararına kullanabilecek yaklaşımlar geliştirebilmekteyiz.

Duru creative bünyesinde hızlı ve sonuç odaklı big data pazarlama süreci aşamaları aşağıda yer almaktadır.

1- Hedef Belirleme

Başarılı bir veri analizi odaklı pazarlama çalışması kurum hedeflerini belirlemesi ile başlar. Ürünün teknolojik yönü, Satış, marka imajı, marka bilinirliğive müşteri bilgilerini ile verilerini zenginleştirme gibi markanın söncelikli hedefi belirlendikten sonra bu hedefe uygun pazarlama planı oluşturulur.

2- Data Toplama

Hazırlanan stratejik pazarlama planı doğrultusunda data toplamak için Duru Creative olarak;

  • CRM verilerinden faydalanır,
  • Pazarlama Otomasyonları ihtiyacınıza amacınıza en uygun çözümü sunanı etkin bir şekilde kullanır,
  • Ziyaretçi Davranışlarını İncelemek için Isı Haritaları (Heat Map)’ndan faydalanır,
  • En yüksek geri dönüşü sağlayan online formlar oluştururuz.

Daha fazla veriye ulaşmak için ise mevcut dataları dijital ortamlara aktarıp inceler ve oyun gibi bir uygulama (application) geliştirerek erişilen data sayısını arttırırız.

3- Data Analizi

Duru Creative olarak bütün süreçlerde analizi ön planda tutar ve bütün çalışmaların etkililiğini anlık olarak ölçümleriz. Bu analizler kapsamında;

  • Yapısal ve yapısal olmayan verilerin doğru algoritmalarla sayısal sonuçlara çeviririz.
  • Büyük veri ile elde edilen analizleri veri odaklı pazarlama stratejisine çeviririz.
  • Inbound pazarlama stratejinizi periyodik büyük veri analizleri ile güncelleriz.
  • Dönemsel kampanyalarınızın özelleşmiş algoritmalar ile başarısını ölçümler ve raporlarız.
  • Big data analizleri sayesinde marka stratejinizi güncelleriz.

Büyük veri teknolojik yönünden çoklu pazarlama yönüyle öne çıkmaktadır. Duru Creative olarak konunun altyapı tarafından çoklu pazarlama tarafına odaklanmakta ve şirketinize sonuç odaklı çözümler üretebilmekteyiz.